Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, ολοένα και περισσότερα προγράμματα κρίνονται απαραίτητα και η ανάγκη για Εκπαίδευση επιτακτική. 

Στην TORGOS CNC, εστιάζουμε με προσοχή στις ανάγκες των πελατών μας και στη συνέχεια δημιουργούμε απλοποιημένα πακέτα μαθημάτων έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις άμεσα και αποτελεσματικά.

Γι’ αυτό τα μαθήματα είναι στην πλειονότητά τους ταχύρυθμα και ο σκοπός τους είναι να μπορέσει ο εκπαιδευόμενος να εκπληρώσει της εργασίες που επιθυμεί στοχευμένα.   

Εστιάζουμε με προσοχή στις ανάγκες σας..!

Ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά..!

 

Μαθήματα σχεδιασμού CAM:

• ArtCam (επεξεργασία δισδιάστατων μοντέλων και προετοιμασία για κοπή και χάραξη)

Για πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ArtCam μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://www.autodesk.com

• Vectric Aspire (επεξεργασία δισδιάστατων μοντέλων και προετοιμασία για κοπή και χάραξη)

Για πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό Aspire μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://www.vectric.com/

• Deskproto

Για πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό Deskproto μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://www.deskproto.com

 

Εκμάθηση ελέγχου CNC εργαλειομηχανών:

• Mach 3 ( λογισμικό ελέγχου CNC εργαλειομηχανών )

Για πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό Mach3 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://www.machsupport.com/

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο ή επικοινωνήστε μαζί μας στη φόρμα που θα βρείτε εδώ

el

We use essential cookies to make our site work. With your consent, we may also use non-essential cookies to improve user experience and analyze website traffic. By clicking “Accept,“ you agree to our website’s cookie use as described in our Cookie Policy.