Σχεδιασμένα να ταιριάζουν στα μοντέλα Kress 530 FM, 800FME, 1050FME and 1050-1 FME.

Description
D1 14.5mm
D2 11mm
D3 3mm,3.175mm,4mm,6mm,8mm
L 26mm

Δεν ταιριάζει στο Kress 1050 FME-P και 1050 FME-W DI.