Ένα σύστημα για μετάδοση κίνησης με σφαιροκοχλία – περικόχλιο  ( ballscrew – ballnut)  όπου ο κοχλίας είναι το σταθερό στοιχείο και το περικόχλιο περιστρέφεται.

Ιδανικό για συστήματα όπου η ταχύτητα της CNC εργαλειομηχανής περιορίζεται από την κρίσιμη ταχύτητα του κοχλία όπου το περικόχλιο αρχίζει να συντονίζει προκαλώντας το φαινόμενο της ταλάντωσης ( Whipping ) .